Gee Technologyn hyödyntäminen asiantuntijaorganisaationa

Asiakkaiden verkkopalveluiden osioiden määrittäminen vie oman aikansa ja resurssinsa. Gee Technology on tottunut auttamaan yhteistyökumppaneitaan myös resursoinnissa sekä hiljaisen tiedon keräämisessä organisaatiosta. 

Strategisen päätöksen tekemiseen ja tietoteknisten vaihtoehtojen sisäistämiseen Gee Technology tuo konsultaatioapua sekä toteuttamiskelpoisuuteen tähtäävää tietoteknistä neuvontaa.

Asiantuntemus näkyy myös erilaisten järjestelmien sekä ohjelmistojen integroinnin osaamisena. Tarvittaessa Gee Technology voi toimia myös näiden palveluiden hankinnassa, ulkoistettuna ostajana sekä projektin vetovastuussa.

Gee Technologyn omat ohjelmistot eivät vaadi erillisiä asennuksia, vaan ne ovat suoraan käytettävissä verkkoselaimen kautta pilvialveluna. Suunniteltu ja ehkäisevä ylläpito ohjelmiin tehdään taustalla käytön häiriintymättä. Lisäksi järjestelmä on valmiiksi pilottitestattu käyttöönotettaessa. Järjestelmän kokonaisuuden sekä sen toiminnallisten osien arviointi on helppoa, sillä käyttäjän näkökulma on otettu huomioon tuotekehityksessä. Joustava rakenne mahdollistaa laajennukset sekä uudistukset ilman suuria kustannusrakenteita. Näistä tarpeista sekä järjestelmän arvioinnista tehdään suunnitelma projektin aikana.

Gee Technologyn projektisivut palvelevat asiakkaiden järjestelmästä päättäviä henkilöitä koko tuotantosuunnitelman ajan. Työn edistyminen sekä tarvittavat määrittelyt näkyvät näiden sivustojen kautta.

Geetechistä myös:

  • Asiantuntijapalvelut
  • Linux/Unix-asiantuntemus
  • Organisaatioiden tietojärjestelmähankkeiden esivalmistelu tarve- ja   tietokartoituksineen,  tarjouspyyntöjen laatiminen, järjestelmien vertailu
  • Graafinen suunnittelu ja toteutukset